Tượng Phật Thích Ca – Ngọc quý, cao 56cm, ngang 37cm