Tượng Phật Di Lặc ngồi – Ngọc quý, cao 25cm, ngang 38cm