Tượng Bồ tát Quan Thế Âm, Ngọc quý, cao 60cm, ngang 22cm