Bộ tượng bồ tát Văn Thù – Bồ tát Phổ Hiền bằng đồng cao 25cm